Now showing items 1-20 of 51

 • Bezdrátový přenos energií 

  Lašo, Matej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnúť komplexné informácie o bezdrôtovom prenose elektrickej energie. Jeho historického vývinu až po súčasnosť a súčasné zariadenia ktoré ho využívajú, o jeho vplyve na zdravie človeka ...
 • Částečné výboje 

  Macek, Vratislav
  Cílem diplomové práce je vytvoření laboratorní úlohy na problematiku částečných výbojů. Práce je rozdělena dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou informace týkající se částečných výbojů. Mezi ně patří ...
 • Degradace kapalných izolantů pro vysoké napětí 

  Komárek, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou kvapalinových izolantov. Predovšetkým sa zaoberá diagnostickými skúškami transformátorového oleja. Diagnostické skúšky sú nutné pre zistenie stavu oleja a pre určenie parametrov ...
 • Diagnostika a měření elektrických vlastností pevných izolačních materiálů pro techniku vysokých napětí 

  Czajtányi, Róbert
  Cieľom práce bolo oboznámenie sa s používanými pevnými izolačnými materiálmi v oblasti technike vysokého napätia a ich elektrickými vlastnosťami. Ďalším cieľom bolo popis existujúcich diagnostických metód podľa normy a ...
 • Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič 

  Baev, Dmitriy
  Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (Partial discharge, PD) vysokonapěťových kondenzátorů v dielektriku. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku částečných ...
 • Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič 

  Baev, Dmitriy
  Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (PD) v dielektriku vysokonapěťových kondenzátorů. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku a škodlivým působením částečných ...
 • Dielektrická absorpce elektroizolačních materiálů 

  Pavlinský, Branislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá základnými fyzikálnymi princípmi dielektrík, rovnako ako aj popísanie javu dielektrickej absorpcie. V práci sú uvedené diagnostické metódy, ktoré využívajú tento jav, na základe dejov ...
 • Ekologie ve světelné technice 

  Špidlík, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s ekologií ve světelné technice. Jsou zde stručně popsány jednotlivé světelné zdroje a chemické látky použity na výrobu komponentů. Pro přehlednost je obsah toxické rtuti ...
 • Evaluation of Filtered Spark Gap on the Lightning Protection of Distribution Transformers: Experimental and Simulation Study 

  Pourakbari Kasmaei, Mahdi; Mahmood, Farhan; Krbal, Michal; Pelikán, Luděk; Orságová, Jaroslava; Toman, Petr; Lehtonen, Matti (MDPI, 2020-07-24)
  Protection of transformers, as one of the most expensive equipment in the power system, against lightning overvoltage impulses is a vital task. This paper, for the first time so far, investigates the effects of a filtered ...
 • Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a osvětlovacích soustav 

  Štěpánek, Jaroslav
  Práce se zabývá tématem fotobiologické bezpečnosti. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou rozebrány základní znalosti týkající se zraku a vidění, a také nemoci oka a kůže způsobené nadměrným ...
 • Hodnocení příspěvku denního světla ve sdružené osvětlovací soustavě 

  Pavlík, Denis
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálny stav združenej osvetľovacej sústavy objektu chodby v budove VUT Technická 12. Práca spracováva rešerš týkajúcej sa svetelnej techniky. Ďalšia časť sa zameriava na simulácie ...
 • Indukční ohřev pro malé aplikace 

  Hrbáč, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi realizací indukčních pecí určených pro malé aplikace. Jsou zde uvedeny teoretické podklady nezbytné pro návrh indukčních zařízení a principy, na kterých je založen indukční ohřev. ...
 • Laboratorní model magnetohydrodynamického generátoru 

  Hanžl, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou magnetohydrodynamických (MHD) generátorů, konkrétně je v rámci práce zkonstruován funkční model MHD generátoru. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. V ...
 • Laboratorní ohřev vysokonapěťových kabelů 

  Vala, Martin
  Tato práce se zabývá možnostmi laboratorního ohřevu vysokonapěťových kabelů. První část práce je vyhrazena pro popis tepla, jako fyzikálního jevu a veličin s teplem spojených. Druhá část se zabývá možnostmi měření teploty ...
 • Měření částečných výbojů u vysokonapěťových kabelů 

  Pelikán, Luděk
  Hlavním tématem diplomové práce je rozbor měření částečných výbojů na silových kabelech. Práce pojednává i o dalších testováních kabelů, zahrnující měření ztrátového činitele a napěťové výdržné a průrazné zkoušky. Součástí ...
 • Měření elektrických parametrů vysokonapěťových komponentů pomocí elektronického můstku 

  Kumičák, Ivan
  Hlavním tématem této diplomové práce je měření dielektrických materiálů na měřícím zařízení Tettex. Práce pojednává o základní fyzice dielektrik, co to dielektrikum je, jak se chová v elektrických polích a co ovlivňuje ...
 • Měření provozních parametrů světelných zdrojů 

  Motyčka, Martin
  Tato semestrální práce je zaměřena na seznámení se s provozními parametry světelných zdrojů a způsobu jejich měření. Jsou zde popsány jednotlivé světelně-technické, elektrické a ostatní parametry světelných zdrojů a způsoby ...
 • Měření vlastností výbojkových zdrojů 

  Štěpánek, Jaroslav
  Cílem práce je shrnout znalosti z oblasti výbojových světelných zdrojů a zabývat se jejich světelnými a elektrickými vlastnostmi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá konstrukcí ...
 • Model HVDC spojky pro laboratorní výuku 

  Mička, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je poskytnout komplexní informace o HVDC vedení a vytvořit laboratorní model HVDC spojky. V první části práce jsou podány informace o jeho kladech, záporech a základní popis jednotlivých částí, ...
 • Napěťové zkoušky za mokra 

  Vondrák, Michal
  Cílem této práce je navrhnout sprchový systém pro rozšíření napěťových zkoušek o napěťové zkoušky za mokra. Na úvod je práce zaměřena na důležité požadavky, za kterých lze realizovat napěťové zkoušky za mokra. Tyto požadavky ...