Now showing items 1-9 of 9

 • FMECA analýza svařovacího procesu jednoduché tlakové nádoby 

  Kontšek, Marián
  Diplomová práce se zabývá rešerši legislativy EU a mapováním svařovacího procesu jednoduché tlakové nádoby, vypracováním FMECA analýzy tohoto procesu s následným navrhnutím preventivních opatření u kritických míst tohoto ...
 • Identifikace a prevence chyb při montáži klimatizačních sestav 

  Vyškovský, Jan
  Předmětem a cílem této diplomové práce je identifikace a prevence chyb při montáži klimatizačních sestav v automobilovém průmyslu. Diplomová práce byla zpracována ve spolupráci s firmou Halla Visteon Climate Control v Novém ...
 • Metody analýzy spolehlivosti 

  Ptáčková, Ludmila
  Bakalářská práce se zabývá metodami analýzy spolehlivosti. V teoretické části práce jsou popsány nejčastěji využívané metody analýzy spolehlivosti. Následně byla vybrána jedna z těchto metod, konkrétně metoda FMEA, a ...
 • Posouzení environmentální zátěže u vybraného výrobku 

  Durda, Tomáš
  Diplomová práce je strukturálně rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autor popisuje současné globální ekologické problémy a vliv průmyslu na životní prostředí. Dále je popsán současný stav ekologické ...
 • Posuzování vlivu na životní prostředí při konstrukci výrobních strojů z pohledu emise vybraných skleníkových plynů 

  Krbalová, Maria
  Předložená dizertační práce je zaměřena na hodnocení vlivu výroby strojírenských materiálů, používaných v konstrukci výrobních strojů, na životní prostředí. Ekologický profil stroje jako takového se zakládá již ve fázi ...
 • Rozvoj procesu neustálého zlepšování v obchodně-výrobní společnosti 

  Zvolánková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem neustálého zlepšování v obchodně-výrobní společnosti Bosch Rexroth v Brně a návrhem na jeho zdokonalení. První část je věnována popisu současné situace a jednotlivých nástrojů, které ...
 • Six Sigma - práce bez chyb 

  Drábková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem a zaváděním strategie Six Sigma do podniku. Je v ní pojednáno o základních postupech a návodech, jak implementovat tuto strategii, čtrnáct klíčových principů pro vedení pro transformující ...
 • Systém managementu hospodaření s energií a jeho vazba s bezpečností 

  Samek, Jakub
  Tato práce řeší porovnání struktury a konflikty mezi systémem managementu hospodaření s energiemi a systémem bezpečnosti práce na pracovišti. Byly vyhledány časté případy konfliktů mezi těmito systémy v průmyslu a těmto ...
 • Vertikální soustružnické stroje 

  Holub, Vojtěch
  První část této bakalářské práce se zabývá dělením vertikálních soustružnických strojů a jejich popisem. Dále pak se zde nachází pojednání o hlavních výrobcích těchto strojů a jejich produkci. Práce je zaměřena především ...