Now showing items 1-3 of 3

 • Kondenzační parní turbína 

  Šrůtek, Petr
  Tématem diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny se třemi neregulovanými odběry. Parametry páry v jednotlivých odběrech jsou řešeny v tepelné bilanci oběhu. Na tuto kapitolu navazuje termodynamický a pevnostní ...
 • Parní kondenzační turbína 

  Štěpánová, Lenka
  Cílem této diplomová práce je návrh parní kondenzační turbíny se třemi neregulovanými odběry. Nejdříve je vypočítáno tepelné schéma parního oběhu, následuje termodynamický a pevnostní výpočet lopatkování, výpočet zatížení ...
 • Parní turbina protitlaková 

  Merta, Libor
  Předmětem diplomové práce je návrh protitlaké turbíny bez odběrů. Základem diplomové práce je návrh termodynamického výpočtu jednotlivých částí turbíny. V závislosti na zadaných parametrech páry a zvolených podmínkách ...