Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení trvanlivosti lepidel určených pro dřevěné prvky 

  Šot, Michal
  Práce se zabývá problematikou lepených spojů u dřevěných adherendů a použitím zkušebních postupů pro zjištění vlastností a trvanlivostí těchto lepených spojů. V rámci práce byl proveden přehled zkušebních postupů a byly ...
 • Studium průniku lepidel do buněčné stěny 

  Janová, Petra
  Táto práca sa zaoberá problematikou prieniku lepidla do bunečnej steny dreva. Zameriava sa na lepidlá využívané pre konštrukčné účely, obzvlášť na epoxidové živice. Práca obsahuje popis použiteľných metód pre stanovenie ...
 • Studium teplotní odolnosti vyztužených dřevěných prvků 

  Janoušek, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou teplotní odolnosti systému tvořeným dřevem jako konstrukční prvek s externím zesílením ve formě uhlíkových FRP lamel spojené různými typy lepidel. Pozornost bude věnována ...
 • Využití mikroskopické analýzy pro hodnocení lepených dřevěných materiálů 

  Kučera, Vít
  Tato práce řeší problematiku lepených dřevěných spojů z hlediska použitých druhů lepidel. Budeme určovat hloubku proniku těchto adheziv do struktury dřevěného adherendu. Za tímto účelem využijeme postupů optické mikroskopie ...