Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní pracoviště pro měření vlastností DVB-T2/T2-Lite 

    Krejčíř, Dominik
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací laboratorního pracoviště pro měření vlastností systému DVB-T2 a DVB-T2-Lite. Oba standardy pro digitální pozemní televizní vysílání jsou podrobně popsány. Při samotném měření ...
  • Laboratory Workplace For Measuring Performances Of Dvb-T2/T2-Lite Systems 

    Krejčíř, Dominik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
    This paper presents a simple measurement setup to explore performances of DVB-T2/T2-Lite systems. The proposed concept is realized in a form of measurement workplace in laboratory conditions and an appropriate measurement ...