Now showing items 1-1 of 1

  • Sériová výroba produktu "Case A" 

    Krejčíř, Jan
    Předmětem této bakalářské práce je rozbor výroby čelních panelů pro IT skříně. Výroba probíhá ve firmě EMKO Case a.s. na CNC stroji EMC Kosy3 Portal, kde byl proveden i experiment. Cílem bylo zvýšení kapacity výroby. Dle ...