Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zlepšení stimulace pracovníků 

    Justová, Veronika
    Předmětem mé bakalářské práce je přednést návrh na zlepšení stimulace zaměstnanců v dané společnosti. První část shrnuje dosavadní poznatky o motivaci, stimulaci a jejich dopadu na výkonnost pracovníků. Druhá část se zabývá ...