Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Krejčí, Šárka
    Bakalářská práce hodnotí finanční zdraví společnosti „ABC s.r.o.“ v letech 2006 – 2010 za pomoci metod finanční analýzy a na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření ke zlepšení finanční situace podniku. První ...