Now showing items 1-15 of 15

 • 3D CAD systémy používané v oblasti elektrických přístrojů 

  Makki, Zbyněk
  Cílem projektu je popsat a porovnat jednotlivé 3D CAD systémy a datové formáty používané v oblasti konstrukce a technické podpory podle konkrétních požadavků zadavatele projektu - firmy OEZ, s.r.o. Provedení rešerše 3D CAD ...
 • Implementace IoT zařízení pro chytrou domácnost 

  Popela, Vojtěch
  Cílem této práce je seznámit se s pojmy Internet věcí, chytrá domácnost a následně navrhnout a implementovat zařízení chytré domácnosti - rychlovarnou konvici. Teoretická část se věnuje popisu Internetu věcí, chytré ...
 • Implementace komunikačních protokolů pro IoT s využitím rozšiřujícího modulu UniPi pro Raspberry Pi 

  Krejčí, Jan
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na implementaci protokolu Wireless M-Bus do embedded zařízení RaspberryPi za pomocí rozšiřující desky UniPi. Protokol je implementován v jazyce Python a s Wireless M-Bus zařízeními ...
 • Kolize železničního a silničního vozidla, popis experimentu 

  Krejčí, Jan; Kovandová, Hedvika; Kovanda, Jan; Purš, Hynek (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Text článku se zabývá výzkumem a hodnocením průběhu kolize osobního automobilu se železničním vozidlem. Podle dostupných statistik má výzkum čelního nárazu železničního vozidla do boku osobního automobilu zásadní význam. ...
 • Koncept hybridního teleskopického manipulátoru s modulární platformou 

  Krejčí, Jan
  Tato bakalářská práce ukazuje možný budoucí vývoj hybridních teleskopických manipulátorů. V první části je proveden přehled a popis jednotlivých technologií, které jsou již dnes využívány u manipulační, transportní a ...
 • Monitorování síťových prvků s využitím nástroje Munin 

  Vicen, Šimon
  Táto práca sa zaoberá problematikou monitorovacích systémov, konkrétne ich možnosťami a spôsobmi monitorovania sieťových prvkov, zabezpečených prístupov k vybraným parametrom s využívaním modulov v systéme Munin. Práca ...
 • Návrh rozvoje interkulturní kompetence managementu ve společnosti IKEA 

  Pluskal, Petr
  Práce pojednává o jednotlivých prvcích interkulturní komunikace a zábývá se formami rozvoje interkulturní kompetence. v konkrétní firmě tyto manažerské kompetence analyzuje a nakonec definuje potřeby jejich rozvoje. Návrh ...
 • Návrhové systémy používané v oblasti elektrických přístrojů 

  Stejskal, Jiří
  Bakalářská práce je vypracována na základě požadavků zadavatele firmy OEZ, s.r.o. a je rozdělena na dvě části. První část práce se zabývá nejčastěji používanými 2D CAD systémy, které používají konstruktéři, dle svých ...
 • Optimalizace sítě pozemních radionavigačních prostředků zabezpečení RNAV ve FIR Praha 

  Krejčí, Jan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením studie řešící optimalizaci sítě radionavigačních prostředků ve FIR Praha, sloužící k podpoře RNAV postupů. Práce uvádí rozbor koncepce rozvoje sítě radionavigačních prostředků, software ...
 • Ovládací jednotka s modulem (Espressif) ESP32 

  Smička, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí, návrhem a realizací ovládací jednotky s modulem Espressiff ESP32. Nejprve se věnuje teoretickému návrhu blokového schématu komunikace a blokového schématu zapojení. Později se ...
 • Přehled miniaturních bezpilotních prostředků 

  Krejčí, Jan
  Bakalářská práce se zabývá přehledem miniaturních bezpilotních letounů. Je zde uveden jejich stručný historický vývoj, rozdělení bezpilotních prostředků a vymezení kategorie MAV, přehled vybraných zástupců kategorie MAV a ...
 • Retrofit Of Miling Machine 

  Krejčí, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This thesis deals with rebuild of manual milling machine BF20L into CNC milling machine and control using PLC. All axes are powered by stepper motors and controled by Beckhoff equipment and industrial computer C6015-0010. ...
 • Retrofit/digitální řízení CNC manuální vrtačkofrézky BF20L 

  Krejčí, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá přestavěním manuální vrtačkofrézky BF20L na CNC frézku a její řízení pomocí PLC. Všechny osy jsou poháněny krokovými motory připojenými do speciálních řídících karet a průmyslového počítače ...
 • Tester tranzistorů připojitelný přes USB 

  Skopalík, Daniel
  Tato práce popisuje návrh a realizaci testeru tranzistorů postaveného na bázi mikrokontroléru AtMega. Navržené zařízení by mělo sloužit pro testování funkčnosti a měření základních parametrů tranzistorů v domácí nebo školní ...
 • Univerzální domácí brána pro IoT zařízení 

  Šelinga, Martin
  V tejto diplomovej práci je teoreticky popísaná M2M komunikácie a jej hlavné rozdiely oproti H2H komunikácii, ďalej popis protokolov používaných v oblasti internetu vecí a popis praktickej implementácie protokolu WM-Bus a ...