Now showing items 1-12 of 12

 • 3D CAD systémy používané v oblasti elektrických přístrojů 

  Makki, Zbyněk
  Cílem projektu je popsat a porovnat jednotlivé 3D CAD systémy a datové formáty používané v oblasti konstrukce a technické podpory podle konkrétních požadavků zadavatele projektu - firmy OEZ, s.r.o. Provedení rešerše 3D CAD ...
 • Implementace IoT zařízení pro chytrou domácnost 

  Popela, Vojtěch
  Cílem této práce je seznámit se s pojmy Internet věcí, chytrá domácnost a následně navrhnout a implementovat zařízení chytré domácnosti - rychlovarnou konvici. Teoretická část se věnuje popisu Internetu věcí, chytré ...
 • Implementace komunikačních protokolů pro IoT s využitím rozšiřujícího modulu UniPi pro Raspberry Pi 

  Krejčí, Jan
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na implementaci protokolu Wireless M-Bus do embedded zařízení RaspberryPi za pomocí rozšiřující desky UniPi. Protokol je implementován v jazyce Python a s Wireless M-Bus zařízeními ...
 • Koncept hybridního teleskopického manipulátoru s modulární platformou 

  Krejčí, Jan
  Tato bakalářská práce ukazuje možný budoucí vývoj hybridních teleskopických manipulátorů. V první části je proveden přehled a popis jednotlivých technologií, které jsou již dnes využívány u manipulační, transportní a ...
 • Monitorování síťových prvků s využitím nástroje Munin 

  Vicen, Šimon
  Táto práca sa zaoberá problematikou monitorovacích systémov, konkrétne ich možnosťami a spôsobmi monitorovania sieťových prvkov, zabezpečených prístupov k vybraným parametrom s využívaním modulov v systéme Munin. Práca ...
 • Návrh rozvoje interkulturní kompetence managementu ve společnosti IKEA 

  Pluskal, Petr
  Práce pojednává o jednotlivých prvcích interkulturní komunikace a zábývá se formami rozvoje interkulturní kompetence. v konkrétní firmě tyto manažerské kompetence analyzuje a nakonec definuje potřeby jejich rozvoje. Návrh ...
 • Návrhové systémy používané v oblasti elektrických přístrojů 

  Stejskal, Jiří
  Bakalářská práce je vypracována na základě požadavků zadavatele firmy OEZ, s.r.o. a je rozdělena na dvě části. První část práce se zabývá nejčastěji používanými 2D CAD systémy, které používají konstruktéři, dle svých ...
 • Ovládací jednotka s modulem (Espressif) ESP32 

  Smička, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí, návrhem a realizací ovládací jednotky s modulem Espressiff ESP32. Nejprve se věnuje teoretickému návrhu blokového schématu komunikace a blokového schématu zapojení. Později se ...
 • Přehled miniaturních bezpilotních prostředků 

  Krejčí, Jan
  Bakalářská práce se zabývá přehledem miniaturních bezpilotních letounů. Je zde uveden jejich stručný historický vývoj, rozdělení bezpilotních prostředků a vymezení kategorie MAV, přehled vybraných zástupců kategorie MAV a ...
 • Retrofit/digitální řízení CNC manuální vrtačkofrézky BF20L 

  Krejčí, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá přestavěním manuální vrtačkofrézky BF20L na CNC frézku a její řízení pomocí PLC. Všechny osy jsou poháněny krokovými motory připojenými do speciálních řídících karet a průmyslového počítače ...
 • Tester tranzistorů připojitelný přes USB 

  Skopalík, Daniel
  Tato práce popisuje návrh a realizaci testeru tranzistorů postaveného na bázi mikrokontroléru AtMega. Navržené zařízení by mělo sloužit pro testování funkčnosti a měření základních parametrů tranzistorů v domácí nebo školní ...
 • Univerzální domácí brána pro IoT zařízení 

  Šelinga, Martin
  V tejto diplomovej práci je teoreticky popísaná M2M komunikácie a jej hlavné rozdiely oproti H2H komunikácii, ďalej popis protokolov používaných v oblasti internetu vecí a popis praktickej implementácie protokolu WM-Bus a ...