Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

    Adamec, Václav
    Diplomová práce se zabývá využitím moderních metod analýz a modelování pro výběr optimálního dodavatele. V práci je využito teorie fuzzy logiky. Základem práce je vytvoření nástroje, který pomůže vybrat nejvhodnějšího ...