Now showing items 1-9 of 9

 • Electrochemical Preparation Of Graphene Oxide For Lfp/Graphene Composites 

  Krejčí, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This work deals with issues of application of the graphene material in the field of electrochemical energy storage. It presents the essential way to synthetise graphene oxide material for enhanced electrodes. The general ...
 • Elektrochemická příprava grafen oxidu a jeho využití v elektrodových kompozitech s LiFePO4 

  Krejčí, Pavel
  Tato práce se zabývá využitím grafenových struktur v oblasti kompozitních materiálů pro elektrody elektrochemických zdrojů proudu. Předkládá základní charakterizaci grafenu, přehled možností výroby elektrodových kompozitů ...
 • Nekonvenční aplikace tlustých vrstev 

  Krejčí, Pavel
  Tato práce se zabývá využitím tlustovrstvové technologie v oblasti nekonvenčních aplikací. Předkládá základní podstatu zmíněné technologie, přehled výrobců zaměřených na výrobu tlustovrstvových past a konkrétní příklady ...
 • Printed Planar Inductor 

  Krejčí, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This work deals with issues of application of the thick film technology in the field of planar inductors. It presents the essential impact of parameters on designed coil. Subsequently it describes equation for calculation ...
 • Studium miniaturních zařízení pro kolekci hydridotvorných prvků v atomové spektroskopii 

  Krejčí, Pavel
  Práce se zabývá studiem záchytu těkavých hydridů vybraných modelových prvků As, Se, Sb a Bi na prototypu miniaturního elektrotermického kolekčního zařízení, zhotoveného z tenkého pásku molybdenové fólie. Zachycený analyt ...
 • Trendy současného vývoje automatické výměny nástrojů u frézovacích center 

  Krejčí, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je odborná rešerše zabývající se roztříděním v současnosti používaných zařízení pro automatickou výměnu nástrojů u frézovacích center, jejich popis a zhodnocení.
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Krejčí, Pavel
  Diplomová práce na téma: „Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě“ analyzuje logistický systém firmy z pohledu materiálových a informačních toků ve výrobě. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy logistiky. ...
 • Využití ztekucených zemin ve formě zpětných samozhutnitelných zálivek 

  Chlachula, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na výzkum ztekucených zemin na bázi zpětných samozhutnitelných zálivek. Tyto zálivky by bylo možno použít jako lože pro inženýrské sítě při nízké finanční náročnosti a bez přebytečných odpadů. ...
 • Vývoj nové technologie ztekucení a stabilizace zemin 

  Chlachula, Jakub
  V dnešní době je snahou sledovat vlivy související s dopadem na naši ekologii a zabývat se odpadovým hospodářstvím. Výkopové zeminy jsou brány jako odpad, a proto často končí na skládkách deponiích, či mezideponiích. Snahou ...