Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh robotizovaného pracoviště pro zápustkové kování 

    Krejčí, Radek
    Práce se zabývá návrhem technologie výroby kola, které bude vyráběno zápustkovým kováním z nízkolegované oceli 15 142 v množství 500 000 ks za rok. Na základě rozvahy vhodných metod výroby bylo jako optimální vybráno ...
  • Technologie výroby plastového nosiče informace 

    Krejčí, Radek
    Bakalářská práce předkládá návrh výrobní technologie plastového nosiče informace, který je vyráběn pomocí technologie vstřikování plastů do formy. V obecné literární studii jsou rozebrány plastové materiály a technologie ...