Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybrané firmy 

    Krejčík, Václav
    Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou společnosti ZETOR TRACTORS a.s. Jejím hlavním cílem a posláním je zobrazit pomocí postupů a metod z oblasti analýzy účetních výkazů a strategické i finanční analýzy aktuální ...
  • Vybudování efektivního elektronického obchodu pro malou firmu 

    Krejčík, Václav
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou elektronického obchodování a jeho možnou aplikací ve firmě Inteka Brno, spol. s r. o. Hlavním cílem této práce je praktické využití teoretických poznatků z oblasti elektronického ...