Now showing items 1-2 of 2

  • Montovaná hala s administrativní budovou 

    Krejčová, Jana
    Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem montované železobetonové haly s administrativní budovou, vypracováním základních výkresů projektové dokumentace stavby i výkresů tvaru a výztuže jednotlivých ...
  • Návrh a posouzení bodově podepřené stropní konstrukce 

    Krejčová, Jana
    Bakalářská práce se zabývá návrhem monolitické železobetonové, lokálně podepřené stropní desky parkoviště a nájezdové rampy, vypracováním výkresu tvaru a výztuže řešené konstrukce. Součástí práce je i teoretická část ...