Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh změn ekonomického IS firmy 

    Krejčová, Lenka
    V tejto bakalárskej práci sa zaoberám analýzou súčasného stavu ekonomického informačného systému vo firme a na jej základe navrhujem nový informačný systém. Jeho prerobenie je nevyhnutné z dôvodu rozširujúcich sa aktív ...
  • Rodinný dům s obytným podkrovím 

    Chalupská, Eva
    Cílem mé bakalářské práce byl návrh novostavby rodinného domu. Dům se bude nacházet na pozemku v Třebenicích na parcele číslo 303/1. Jedná se o nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími, druhé podlaží je obytné ...