Now showing items 1-4 of 4

 • Intenzifikace čistírny odpadních vod v obci Krumsín 

  Krejsová, Věra
  Úkolem diplomové práce bylo zpracování možností intenzifikace biologických rybníků využívaných pro čištění odpadních vod a následná aplikace vybraných systémů na stávající čistírnu odpadních vod v obci Krumsín v okrese ...
 • Kontejnerové čistírny odpadních vod do 500 EO 

  Krejsová, Věra
  Úkolem bakalářské práce bylo zpracování přehledu firem zabývajících se výrobou typových kontejnerových čistíren odpadních vod na tuzemském trhu. V první části bakalářské práce je přehled typů čistíren, včetně způsobu ...
 • Navrhování objektů jímání podzemní vody 

  Pavel, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou jímání vody pro vodárenské účely. V první části je práce zaměřena na historii a možnosti jímání vody a také náležitostí s tím spojených. Na problematiku je nahlíženo nejen z pohledu ...
 • Vyhodnocení vývoje cen stavebních pozemků dle cenových předpisů 

  Krejsová, Věra
  Cílem této práce je zjištění vývoje cen staveních pozemků v průběhu let, cena stanovená podle cenových předpisů je zjišťována dle platné legislativy pro dané roky, tato legislativa je podrobně popsána a chronologicky ...