Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza elektrických biologických signálů v experimentální kardiologii 

  Janoušek, Oto
  Disertační práce se zaměřuje na problematiku odstranění pohybového artefaktu z optických záznamů akčního napětí. V širších souvislostech se zabývá optickým snímáním elektrické aktivity izolovaného srdce a pokročilými ...
 • Analýza souvislostí mezi simultánně měřenými EEG a fMRI daty 

  Labounek, René
  Elektroencefalografie a funkční magnetická rezonance jsou dvě rozdílné metody měření neurální aktivity mozku. EEG signály disponují výborným časovým rozlišením, fMRI snímky pořizují záznamy mozkové aktivity ve výborném ...
 • Metody detekce a klasifikace v analýze EKG signálů 

  Kičmerová, Dina
  První část práce je zaměřena na měření QT intervalu. QT interval může být použit k hodnocení kardiovaskulárního zdraví pacientů a detekovat potenciální abnormality. QT interval je měřen od začátku QRS komplexu až po konec ...
 • Zkoumání vlivu nepřesností v experimentální stimulaci u fMRI 

  Mikl, Michal
  Práce se zabývá zkoumáním vlivu nepřesností v provedení požadovaného úkolu (nepřesnost reakce na experimentální stimulaci) osobou, která podstupuje fMRI vyšetření. Práce je řešena v několika úrovních. Nejprve byl proveden ...