Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj regulace ventilačních turbín 

    Kremz, Petr
    Tato bakalářská práce se zaobírá konstrukčním vývojem mechanických systémů ventilačních turbín. Cílem práce je zdokonalit vnitřní systém regulace ventilační turbíny a systém odvětrávání vzduchu. Výstupem práce bude model ...