Now showing items 1-20 of 20

 • Elektrotechnologie - překlad odborného textu 

  Klouda, Adam
  Cílem semestrální práce “Elektrotechnika – komentovaný překlad” je překlad českého odborného textu do angličtiny, který slouží jako studijní materiál pro studenty elektrotechnologie, a provést komparativní analýzu originálu ...
 • Historie zvukových nosičů a přenos zvuku 

  Šimarová, Lucie
  Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj zvukových nosičů. Tato bakalářská práce poskytuje náhled do historie a současnosti zvukových nosičů. Nejprve seznamuje čtenáře s teorií přenosu zvuku. Tato část je zaměřena na ...
 • Hmotnostní spektrometrie 

  Smejkalová, Tereza
  Hmotnostní spektrometrie je metoda analytické chemie používaná k analýze organických i anorganických sloučenin. O tomto tématu se běžně dozvídáme z prací týkajících se chemie, protože tato metoda může být využita k ...
 • Hrozby a negativní vlivy používání technologií 

  Wohlgemuth, Petr
  Uživatelsky orientované produkty technologického pokroku jsou všudypřítomné a mají nepopiratelný vliv na člověka i na společnost. Cílem této semestrální práce je shrnout negativní důsledky používání těchto technologií a ...
 • Inovace automatického systému ANPR 

  Alsop, Oliver
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou automatických systémů sloužících k rozpoznávání poznávacích značek, jejich účelem, hardwarovými a softwarovými funkcemi a procesem nastavování správně fungujícího systému ...
 • Klíčové rozdíly mezi japonskými a západními video hrami 

  Agazhanova, Anara
  Tato práce se zaměřuje na identifikaci rozdílů stejně jako nalezení podobností v prvcích designu role-playing videoher. Rozdíly mezi západními a japonskými role-playing hrami ilustrují, jak kulturní aspekty ovlivňují proces ...
 • Komentovaný překlad 

  Němčanský, Radek
  Cílem mé Bakalářské práce je přeložit český text do anglické podoby, následně analyzovat a demonstrovat základní jazykové prvky obou jazyků. K tomuto úkolu jsem si vybral knihu s názvem “Nikola Tesla a jeho tajné vynálezy”, ...
 • Komentovaný překlad 

  Planý, Martin
  Semestrální projekt s názvem Komentovaný překlad skript obsahuje překlad části učebních materiálů pro předmět MCVT. Práce dále studuje jazykové prostředky použité při překladu a zabývá se také teorií spojenou se stylem, ...
 • Komentovaný překlad 

  Illek, Pavel
  Tato bakalářská práce má za úkol přeložit odborný text z oblasti jaderných elektráren a následně analyzovat jazykové prostředky použité v textu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – praktická část a teoretická část. ...
 • Komentovaný překlad 

  Nováková, Tereza
  Cílem této bakalářské práce bylo přeložit odborný text a okomentovat změny, jak syntaktické tak i z pohledu slovní zásoby, které bylo nutné zakomponovat do finálního překladu, aby se zachoval původní přístup autora k podání ...
 • Komentovaný překlad odborného textu 

  Doležal, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá používáním technického jazyka v češtině i angličtině, v čem si jsou tyto jazyky podobné a v čem se naopak liší. Pro studování jazyků v elektrotechnice byl vybrán technicky zaměřený text k ...
 • Komentovaný překlad odborného textu 

  Heger, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje především na překlad odborného textu s důrazem na použitou terminologii. Vybraný text pojednává o problematice mikrovln a jejich zpracování v počítačových systémech. Práce sestává z dvou ...
 • Komentovaný překlad odborného textu 

  Karzel, Vítězslav
  Cílem této bakalářské práce je přeložení odborného textu se zaměřením na transformátory a jeho následná analýza, jak stylistiky, tak jazykových prostředků, které byly v textu použity. Celková práce je rozdělena do dvou ...
 • Pragmatické aspekty komunikace s chatboty 

  Kopecký, Michal
  Chatboti, programy schopné komunikovat s člověkem, jsou v posledních letech více a více oblíbení. Ale protože je umělá inteligence velmi složitá vědecká disciplína, je obtížné vybudovat robota, který by se v komunikaci ...
 • Superkapacitory pro akumulaci energie 

  Přidal, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku superkapacitorů. První kapitola se zabývá principem funkčnosti superkapacitoru. Jsou představeny základní funkční principy, použité materiály, hlavní výhody a nevýhody ...
 • Typické prvky a žánry textů odborného stylu v anglickém jazyce. 

  Behancová, Katarína
  V 21. storočí môžeme hovoriť o obrovskom náraste ľudí používajúcich anglický jazyk v ich každodennom živote. Angličtina sa stala jazykom používaným v globálnej sfére a je používaná vo všetkých odborných oblastiach ako veda, ...
 • Události č. 6/1997 

  Balátě, Jaroslav; Bauer, Jindřich; Jursová, Nataša; Krejčí, Renata; Krhutová, Milena; Matoušek, Jiří; Nová, Magdalena; Pekař, Miloslav; Řezníček, Milan; Smith, Michael; Ustohal, Vladimír; Vích, Robert; Wotkeová, Zuzana; Zelinka, Zbyněk; Zemánková, Helena (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1997)
 • Vliv angličtiny na české odborné texty v elektroinženýrství a informatice 

  Vojíř, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu angličtiny na české odborné elektroinženýrské a IT texty. Rozebírá a analyzuje globalizaci angličtiny, její rozšíření ve světě a také její vliv na společnost jako takovou. V závěru ...
 • Vliv netspeaku na vývoj anglického jazyka 

  Komorník, Michal
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat slang používaný na Internetu a popsat jeho vývoj, charakteristické rysy, funkce a vyhodnotit změny, které jeho vlivem nastaly v anglickém jazyce. Prostřednictvím konkrétních příkladů ...
 • Vliv sociálních sítí na komunikaci a kulturu 

  Havlíček, Lukáš
  Má bakalářská práce je zaměřena na problematiku sociálních sítí a jejich vliv na dnešní společnost. Zabývá se jejich historií od prvotních pokusů až po nejnovější globální sociání sítě. Poté práce vysvětluje základní ...