Now showing items 1-7 of 7

 • Experimental Study on Spray Breakup in Turbulent Atomization Using a Spiral Nozzle 

  Krištof, Ondřej; Bulejko, Pavel; Svěrák, Tomáš (MDPI, 2019-12-03)
  Spiral nozzles are widely used in wet scrubbers to form an appropriate spray pattern to capture the polluting gas/particulate matterwith the highest possible efficiency. Despite this fact, and a fact that it is a nozzle ...
 • Použití scruberů při čištění vzduchu 

  Krištof, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku separace plynných polutantů ze znečištěných směsí plynů do kapaliny pomocí absorpčního zařízení. Teoretická část se zabývá především popisem absorpčního procesu, způsobu vyjadřování ...
 • Sypné vlastnosti jemných partikulárních materiálů v průmyslové praxi 

  Bógyiová, Csilla
  Práca sa zaoberá vlastnosťami a chovaním práškovitých materiálov. Štúdium chovania partikulárnych látok je veľmi náročné a ťažké. Je ale nutné aspoň približne poznať ochotu k toku materiálu, aby bolo možné navrhovať správny ...
 • Účinnost tepelných výměníků v kryogenních procesech 

  Horvát, Petr
  Stěžejním tématem práce jsou tepelné výměníky a jejich aplikace v chladících procesech. Teoretická část práce se zabývá jednak mechanismy přenosu tepla, přičemž je nastíněna jejich problematika v oblastech nízkých teplot. ...
 • Úprava laboratorních odpadních vod obsahujících těžké kovy 

  Krištof, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku těžkých kovů, jako Cr, Hg, Pb, Co, Cu, Ag, obsažených v odpadních vodách laboratoře anorganické chemie. Zabývá se bilancí těchto kovů u jednotlivých úloh, srovnáním bilance s ...
 • Vytváření kapalinové clony pro absorpci plynných exhalací 

  Krištof, Ondřej
  Disertační práce se zabývá aplikací absorpčních metod pro separaci plynných polutantů ze znečištěných plynných směsí s využitím poloprovozního skrápěcího zařízení scrubber. Míra efektivnosti odstranění plynných polutantů ...
 • Výměna tepla v trubkových výměnících 

  Horvát, Petr
  Stěžejním tématem práce jsou trubkové tepelné výměníky a jejich aplikace v chladicích procesech. Teoretická část práce se zabývá jednak mechanismy přenosu tepla, ale především pozicí, konstrukční problematikou a zejména ...