Now showing items 1-2 of 2

  • Energetické využití ozdobnice čínské 

    Križan, Andrej
    Predložená práca sa zaoberá predstavením ozdobnice čínskej ako energetickej plodiny. Hlavný doraz je kladený na zhodnotenie energetických parametrov s následným využitím ako biomasové palivo. Výsledkom práce je posúdenie ...
  • Využití odpadního tepla z prádelenského provozu 

    Križan, Andrej
    Predložená diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia odpadného tepla. Jej podstatná časť sa preto zaoberá dostupnými metódami využitia odpadného tepla a ich analýzou, pričom sa vo veľkej miere venuje tepelným ...