Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingové nástroje při prodeji a získávání nemovitostí 

    Eliášová, Barbora
    Diplomová práce se zabývá analýzou uplatnění marketingových nástrojů ve specifických podmínkách činnosti realitních kanceláří a návrhem pro uplatnění moderních marketingových nástrojů při prodeji realit.
  • Sociální audit ve firmě GEOtest Brno, a. s. 

    Kristenová, Lenka
    Tato diplomová práce pojednává o aktuálním tématu, kterým je podnikatelská etika a společenská odpovědnost firem. Je zde obsažen přehled nejdůležitějších pojmů. Dále je zdokumentována situace ve firmě GEOtest Brno a proveden ...