Now showing items 1-2 of 2

  • Nízkofrekvenční výkonový zesilovač ve třídě D s přepínačem vstupů 

    Krmela, Tomáš
    Obsahem této bakalářské práce je nízkofrekvenční zesilovač ve třídě D s přepínačem vstupů a korekčním předzesilovačem. Předzesilovače je tvořen obvodem TDA1524A od firmy Philips. Výhodou tohoto obvodu je použití jednoduchých ...
  • Subjektivní hodnocení kvality videosekvencí 

    Krmela, Tomáš
    Tato práce se zabývá porovnáním subjektivních metod hodnocení kvality videosekvencí. Data jsou získávána pomocí hardwareových a softwareových technik a jsou porovnávána. Nejdříve je popsán způsob komprese videosignálu. ...