Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

    Krošíková, Markéta
    Bakalářská práce je zaměřena na analýzu finanční situace společnosti EST Stage Technology, a.s. Obsahuje teoretickou část, praktickou část a návrhy na zlepšení situace. Analýza současného stavu specifikuje vnější a vnitřní ...
  • Marketingová strategie 

    Krošíková, Markéta
    Diplomová práce je zaměřena na sestavení marketingové strategie společnosti Novice car, s.r.o., zabývající se mezinárodní dopravou a servisem vozidel. Práce analyzuje stávající marketingové aktivity a na základě zjištěných ...