Now showing items 1-2 of 2

  • Inteligentní systém mazání valivých ložisek 

    Kroliczek, Václav
    Tato práce poskytuje přehled současného stavu poznání v oblasti inteligentních systémů mazání valivých ložisek s cílem prodloužit jejich životnost. První část této práce pojednává o základních typech ložisek, typech mazání ...
  • Konstrukční návrh zavěšení předních kol závodního automobilu 

    Kroliczek, Václav
    Tato práce se zabývá konstrukční úpravou přední lichoběžníkové nápravy závodního vozidla Škoda 130RS pro automobilové soutěže. První část práce pojednává o rozdělení náprav a vyzdvihuje základní parametry nápravy ovlivňující ...