Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické detekce obličeje a jeho jednotlivých částí 

    Krolikowski, Martin
    Diplomová práce se zabývá problémem detekce obličejů v barevných statických obrazech. V práci jsou nastíněny základní pojmy, se kterými se lze při detekci obličeje setkat, a jejich vzájemné souvislosti. Jednotlivé přístupy ...