Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh konstrukce jeřábové dráhy - srovnávací výpočet 

    Krompolc, František
    Náplní bakalářské práce je přepočet statického výpočtu jeřábové dráhy daných rozměrů dle platných eurokódů (ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6) a jeho porovnání s přepočtem dle předcházejících norem (ČSN 27 0103 a ČSN 27 0101). ...
  • Ocelové konstrukce objektů kotelny a strojovny 

    Krompolc, František
    Pro stavební objekt výrobního bloku bioelektrárny je navržena nosná ocelová konstrukce členěná do dvou částí pro dva oddělené prostory kotelny a strojovny. Kvůli specifickému zatížení od provozního zařízení, aparátu a ...