Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace algoritmu SVM v FPGA 

    Krontorád, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá algoritmy pro trénování klasifikátoru SVM a jejich realizací v hradlovém poli FPGA. Jsou zde uvedeny základní informace o klasifikátoru, jeho trénování a uvedeny dva trénovací algoritmy. ...