Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování fázových diagramů komplexních slitin 

    Jedličková, Veronika
    Binární soustava Co-Sn je modelována pomocí softwaru Thermo-Calc, který využívá metodu CALPHAD, jednu z nejpoužívanějších metod pro teoretické modelování fázových diagramů a termodynamických vlastností jednodušších i ...
  • Příprava a martenzitické transformace slitin na bázi NiTi 

    Kuběnová, Monika
    Cíle této práce jsou: (i) vyhodnocení vlivu Y2O3 kelímku na kontaminaci indukčně tavené NiTi slitiny obohacené niklem, (ii) optimalizace podmínek, při kterých jsou tavby uskutečněny a (iii) získání nových DSC a 3D AP dat ...