Now showing items 1-2 of 2

  • CFD simulace poryvu bočního větru 

    Kroupa, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním nestacionárních aerodynamických jevů při průjezdu vozidla poryvem bočního větru. V první části byla pro CFD simulace vytvořena funkce popisující průběh boční složky rychlosti v čase ...
  • Přechodové jevy v aerodynamice vozidel 

    Kroupa, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá přechodovými jevy v aerodynamice vozidel a cílem je vysvětlení a návrh mechanismů těchto jevů. První část zkoumá přechodové jevy během poryvů bočního větru. Druhá část zkoumá nestacionární ...