Now showing items 1-6 of 6

 • Technické požadavky na svařované konstrukce v plynárenství 

  Kroupa, Petr
  KROUPA Petr. Technické požadavky na svařované konstrukce v plynárenství. Diplomová práce. Magisterský studijní program ,Strojní inženýrství, Obor 2307 Strojírenská technologie, Specializace 02 Tváření, svařování, 2. stupeň, ...
 • Veřejné prostory historického jádra Brna - náměstí 

  Vaculíková, Petra
  Proměny fyzické, funkční a sociální struktury města jsou výsledkem celého souboru různě provázaných změn a událostí, které se zásadně podílely na utváření celkového obrazu městského prostředí a života v něm. Dizertační ...
 • Vzduchotechnika administrativní budovy 

  Kroupa, Petr
  Projekt řeší návrh vzduchotechniky do vybrané části administrativní budovy. Tato část se nachází v celé levé polovině budovy v 1.NP. Budova je dvoupatrová, nepodsklepená, má všechna okna neotvíravá. Vzduchotechnika řeší ...
 • Vzduchotechnika bytového domu 

  Kroupa, Petr
  Tato práce pojednává o návrhu vzduchotechniky do bytového domu. Práce je rozdělena na dvě části. První část popisuje samotné mikroklima vnitřních prostor, jeho druhy, čím je ovlivněno a jak působí na člověka. Analyzuje ...
 • Znojmo – Loucký klášter 

  Švanda, David
  Rekonstrukce Louckého kláštera ve Znojmě. Revitalizace historického objektu a dostavba nových objemů v souladu s okolím a kompozicí kláštera.
 • Znojmo – Zámek, rotunda a pivovar 

  Zíka, Vratislav
  Urbanistická a architektonická studie rozvoje hradní ostrožny ve Znojmě s důrazem na udržitelnou životaschopnost lokality se vzájemnými vazbami krajiny, města, zámku, pivovaru a románské rotundy sv. Kateřiny. Cílem návrhu ...