Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení rtuti v rybách a v rybích produktech 

    Kroupová, Kateřina
    Teoretická část diplomové práce se zabývá výskytem různých chemických forem rtuti v životním prostředí a popisuje analytické techniky používané ke stanovení rtuti v biologických materiálech. V praktické části byla stanovena ...
  • Vybrané anorganické kontaminanty v potravinách a možnosti jejich stanovení 

    Kroupová, Kateřina
    Práce je věnována problematice výskytu anorganických kontaminantů v potravinách. V úvodu se zabývá výskytem jednotlivých vybraných prvků v potravinách. Koncentrace těchto prvků je nejdůležitějším faktorem pro posouzení ...