Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Krpcová, Kateřina
    Bakalářská práce se zabývá analýzou stávajícího stavu informačního systému vybrané společnosti. Na základě výsledků této analýzy jsou pak vytvořeny návrhy na zlepšení. Cílem této práce je navrhnout nový informační systém ...
  • Zavedení projektové kultury do IT oddělení digitální agentury 

    Krpcová, Kateřina
    Diplomová práce se zabývá zavedením projektové kultury do IT oddělení digitální agentury s cílem zefektivnit procesy projektového řízení spojené s tvorbou webových stránek. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první, ...