Now showing items 1-2 of 2

  • Katalytické systémy pro polymerace cyklických esterů 

    Krpoun, Karel
    Jednou z významných oblastí výzkumu organokovových sloučenin lanthanoidů, které je v poslední dekádě věnována pozornost, je využití komplexů v homogenní katalýze pro syntézu funkčních materiálů s definovanými vlastnostmi ...
  • Optimalizace procesu plastifikace materiálu 

    Šeniglová, Hana
    Tato práce se zabývá optimalizací procesu plastifikace materiálu. Cílem práce bylo najít vhodné nastavení parametrů vstřikovacího lisu. Toho bylo dosáhnuto pomocí metody „Design of Experiments“. Potřebná měření byla provedena ...