Now showing items 1-2 of 2

  • Numerická analýza přesypávaných mostních konstrukcí 

    Krtek, Jiří
    Námětem diplomové práce je studie chování přesypávaných ocelových mostních konstrukcí během jejich provádění a za provozu. Cílem je analyzovat chování konstrukce v důsledku nerovnoměrného poklesu podpor a pozice přitížení ...
  • Založení dálničního mostu 

    Krtek, Jiří
    Cílem bakalářské práce je analýza založení dálničního mostu na úseku Veselí nad Lužnicí - Tábor dálnice D3. Rešeršní část rozebírá plošné a hlubinné zakládaní mostních objektů. Praktická část se zabývá výpočty různými ...