Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

    Krušina, Michal
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace pomocí finanční analýzy a následnému využití statistických metod pro společnost CZECH HYDRO, s.r.o. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí – teoretickou ...
  • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

    Krušina, Michal
    Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku výkonnosti společnosti, na její hodnocení a následnou implementaci modelu Balanced Scorecard. Teoretická část práce představuje teoretické poznatky, získané odbornou ...