Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh podpory plánování výroby v informačním systému 

    Kružík, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhy podpory plánování výroby v informačním systému ve firmě VMT Ecopack s.r.o. Návrhy vychází z detailní analýzy procesu plánování výroby v návaznosti na předvýrobní etapy a operativní ...
  • Strategie budování značky podniku 

    Kružík, Jiří
    Diplomová práce se zabývá postupy budování značky maloobchodního řetězce se sportovním vybavením Decathlon. V práci jsou identifikovány vhodné teoretické koncepty pro rozvoj značky a pro identifikaci konkurence. Na základě ...