Now showing items 1-2 of 2

  • Konkurenční strategie firmy 

    Krudenc, Miloš
    Cílem diplomové práce je zpracování návrhu konkurenční strategie pro firmu Nanograph, s.r.o. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, z nichž první se zabývá hodnocením současného stavu firmy a odhalení problému, druhá ...
  • Návrh na zlepšení hospodaření obce Horní Maršov 

    Krudenc, Miloš
    Bakalářská práce pojednává o návrzích na celkové zlepšení rozpočtu obce Horní Maršov ve vztahu k příjmovým a výdajovým či nákladovým položkám, celkovému hospodařením obce, jejímu postavení a pravomocem. Cílem práce je ...