Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Kruljacová, Anna
  Bakalárska práca sa zaoberá využitím vybraných štatistických metód pre hodnotenie ekonomických ukazovateľov spoločnosti XX, s. r. o. V teoretickej časti je vysvetlená problematika ekonomických ukazovateľov, časových radov ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Urbánek, David
  V této práci bude za pomoci nástrojů finanční analýzy provedena analýza firmy Hotel Černá Hora a.s.. V teoretické části budou tyto nástroje vymezeny a definovány. Na základě takto vydefinovaných pojmů bude následně vytvořena ...
 • Marketingová komunikace 

  Buršík, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá účinností vybraných online marketingových nástrojů, používaných Jazykovou školou Jílek. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy komunikačního mixu. Na základě analýzy a hodnocení ...
 • Návrh marketingové strategie vybrané firmy 

  Kruljacová, Anna
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie vybranej spoločnosti. Návrh bol realizovaný na základe požiadavok start-up spoločnosti, ktorá sa zaoberá predovšetkým vývojom softvéru, chce expandovať do zahraničia ...
 • Návrh marketingové strategie vybrané organizace 

  Papadopoulos, Ioannis
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování návrhu marketingové strategie vybrané organizace. Určuje, jaké jsou klíčové prvky pro vybudování marketingové strategie pro tým Formula Student s důrazem na inovaci v tomto odvětví ...
 • Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu pro vybranou akci 

  Ontlová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na praktické využití metod projektového managementu pro návrh řešení projektu Okruhové Dny. Práce je nejprve zaměřena na specifikaci teoretických poznatků dané problematiky, načež navazuje ...
 • Návrh změn v marketingové komunikaci vybrané společnosti 

  Holendová, Petra
  Diplomová práce se zabývá úpravami marketingové komunikace konkrétní společnosti. V této práci jsou obsaženy důležité pojmy z marketingového mixu a jeho nástrojů, které jsou poté zaměřeny na propagaci společnosti. V další ...
 • Události č. 1/2017-2018 

  Grmela, Lubomír; Kolčavová, Radana; Hrozná, Kateřina; Novotná, Jana; Jelínek, Josef; Veselý, Michal; Šťávová, Radka; Blatná, Alžběta; Pospíšilová, Zuzana; Konečná, Zdeňka; Kruljacová, Anna (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2017-09-15)
  Krátké zprávy, Vítězný tým TU Brno Racing hledá nové členy, VUT rozhovor: Ivan Ruller, Finále EBEC na VUT, Novela změnila systém akreditací, Fakulta chemická slaví 25 let ve své novodobé historii, Rozhovor s autorem knihy ...
 • Události č. 2/2017-2018 

  Karmazínová, Marcela; Kolčavová, Radana; Novotná, Jana; Pospíšilová, Zuzana; Janíček, Ladislav; Blatná, Alžběta; Král, Bohumil; Boháč, Ivo; Kruljacová, Anna (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2017-12-15)
  V čele VUT zůstává Petr Štěpánek; Oceněný projekt z Fakulty chemické ochrání citlivou pokožku i vzácný tisk; Klára Částková: Vždycky jsem inklinovala k živější vědě; Marek Štěpán usiluje o pravdivost svých staveb; Laboratoř ...
 • Vytvoření plánu projektu účasti na mezinárodních veletrzích 

  Perout, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na využití projektového managementu v praxi, konkrétně jeho využití při plánování účasti společnosti na mezinárodních veletrzích. Práce se opírá o teoretický základ projektového řízení, který ...
 • Využití metod projektového managementu v podniku 

  Káčerková, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na aplikaci metod projektového řízení ve firmě. Práce nejprve specifikuje teoretické poznatky této oblasti. Na teoretickou část navazuje analýza externího a interního prostředí dané firmy. Na ...
 • Využití metod projektového řízení ve vybraném strojírenském podniku 

  Hlaváček, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na vybrání a aplikaci metod a nástrojů projektového management ve strojírenském podniku. První část práce se zaměřuje na teoretické poznatky. Druhá část je analýza současného stavu podniku a ...
 • Využití nástrojů projektového managementu při zavedení e-shopu v podniku 

  Frolichová, Lada
  Předmětem bakalářské práce je využití projektového managementu pro zavedení velkoobchodního e-shopu pro společnost MERLIN-PLUS spol. s r.o. Úvodní část se zabývá teorií z oblasti projektového řízení. Ve druhé části se ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Compelová, Natália
  Bakalárska práca používa metódy projektového managementu v praxi, konkrétne na projektoch z participatívneho rozpočtu mesta Brna. Úvodná časť je venovaná teoretickým východiskám, ktoré sú následne využité v návrhovej časti. ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Leichmannová, Tereza
  Předmětem bakalářské práce je téma využití projektového managementu na reálném trhu. Nejdříve budou popsány teoretické souvislosti projektového management jako například fáze projektu, SMART cíl a další techniky a metody ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Hoang, Dieu Linh
  Bakalářská práce pojednává o problematice projektového managementu při tvorbě nové služby pro vybranou společnost. Služba bude sloužit zákazníkům a usnadňovat práci zaměstnancům s využitím teoretických poznatků, metod a ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Šuleková, Petra
  Obsahom bakalárskej práce je teoretické spracovanie metód projektového managementu, ktoré sú využité pri analýze a navrhovaní projektového plánu veľtrhu Mov’in Europe. Postup práce je rozdelený do troch častí, kde prvá ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Sadílková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá projektem ve firmě Continental Automotive Czech Republic s.r.o., konkrétně v závodu Horní Adršpach. Tento závod vyrábí ostřikovací systémy do automobilů. Má závěrečná práce je rozdělena to ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Veselý, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení stávajícího stavu zálohování firmy a návrhem řešení, který by firmě pomohl vytvořit bezpečný plán zálohování a zaměstnancům přinesl komfortnější práci s datovými úložišti. Součástí ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Vavřík, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou se zálohováním a obnovou dat a datovými uložišti. Skládá se ze tří hlavních částí. Těmi jsou teoretická východiska práce, analýza současného stavu a vlastní návrhu ...