Now showing items 1-2 of 2

  • Energetický audit vodovodů 

    Krupa, Filip
    Diplomová práce se zabývá energetickým auditem vodovodů. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice, ale především této problematiky v zahraničí. Dále je v práci zpracována struktura energetického ...
  • Srovnání energetické náročnosti a technického stavu vodárenských čerpacích stanic 

    Krupa, Filip
    Bakalářská práce se zabývá technickými a energetickými audity. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice a v zahraničí. Dále je v práci popsána metodika hodnocení vytvořená na ÚVHO FAST Brno, ...