Now showing items 1-9 of 9

 • Bezbariérový rodinný dům v Pustiměři 

  Hopfingerová, Marie
  Jedná se o rodinný dům s obytným podkrovím. Dům je řešen jako bezbariérový pro osobu s omezenou schopností pohybu. Je použit systém Heluz. Zastřešení hlavní části domu je řešeno sedlovou střechou, nad garáží plochou střechou.
 • Bytový dům v Horních Loučkách 

  Šmídková, Michaela
  Tématem diplomové práce je návrh novostavby bytového domu v Horních Loučkách. Cílem je vypracování prováděcí dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová, textová a výpočtová část. Jedná se o ...
 • Bytový dům v Tišnově 

  Egerová, Tereza
  Tématem diplomové práce je návrh novostavby bytového domu v Tišnově. Cílem je vypracování prováděcí dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová, textová a výpočtová část. Jedná se o samostatně ...
 • Bytový dům v Uherském Hradišti 

  Kročová, Romana
  Tématem diplomové práce je návrh novostavby bytového domu v Uherském Hradišti. Cílem je vypracování prováděcí dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová, textová a výpočtová část. Jedná se o ...
 • Horská chata 

  Patera, Vojtěch
  Diplomová práce „Horská chata“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Cílem práce je návrh nových objektů na místě původních objektů Petrových bud ve Špindlerově ...
 • Rodinný dům v Chudenicích 

  Korbel, Tomáš
  Bakalářská práce Rodinný dům v Chudenicích je zpracován formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený dům se nachází na parcele číslo 1278/5 – katastrální území Chudenice. ...
 • Rodinný dům v Kojčicích 

  Brabec, Josef
  Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu v katastrálním území obce Kojčice. Rodinný dům je samostatně stojící na okraji vesnice. Jedná se o dvoupodlažní objekt. Předpokládá se, že rodinný dům bude ...
 • Sportovní centrum v Hodoníně 

  Chlebíková, Monika
  Jedná se o návrh samostatně stojícího objektu sportovního centra se squashovými kurty a s kavárnou. Budova je nepodsklepená, se dvěma podlažími. Půdorys objektu je složen ze 2 obdélníkků. Druhé nadzemní podlaží je jen nad ...
 • Zdravotní centrum 

  Pyszková, Dorota
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby zdravotního centra s ohledem na požadavky tepelné techniky, požární bezpečnosti a akustiky. Jedná se o stavbu zděnou, samostatně stojící s plochou střechou o ...