Now showing items 1-20 of 30

 • Bezbariérový rodinný dům v Pustiměři 

  Hopfingerová, Marie
  Jedná se o rodinný dům s obytným podkrovím. Dům je řešen jako bezbariérový pro osobu s omezenou schopností pohybu. Je použit systém Heluz. Zastřešení hlavní části domu je řešeno sedlovou střechou, nad garáží plochou střechou.
 • Bytový dům Brno - Lesná 

  Řeháková, Karolína
  Bytový dům se nachází v Brně, místní části Lesná. Objekt je navržen na nárožním pozemku mezi ulicemi Dřinová a Tomečkova. Návrh se skládá ze dvou objektů. Jejich výškové uspořádání je navrženo tak, aby si navzájem nestínily ...
 • Bytový dům Brno - Lesná 

  Růžička, Jan
  Tématem projektu je návrh novostavby bytového domu v lokalitě Brno – Lesná. Pozemek je středem tří různých urbanistických celků. První je panelového sídliště Lesná, které je tvořeno zejména osmipodlažními panelovými domy. ...
 • Bytový dům Brno Líšeň 

  Kolbábková, Martina
  Studie bytového domu v Brně v městské části Líšeň řeší nové prostory pro bydlení, které se nachází v bezprostřední blízkosti bytových domů, rodinných domů a lesa. Na mírně svažitém pozemku o celkové výměře 41546 m se nachází ...
 • Bytový dům v Horních Loučkách 

  Šmídková, Michaela
  Tématem diplomové práce je návrh novostavby bytového domu v Horních Loučkách. Cílem je vypracování prováděcí dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová, textová a výpočtová část. Jedná se o ...
 • Bytový dům v Tišnově 

  Egerová, Tereza
  Tématem diplomové práce je návrh novostavby bytového domu v Tišnově. Cílem je vypracování prováděcí dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová, textová a výpočtová část. Jedná se o samostatně ...
 • Bytový dům v Uherském Hradišti 

  Kročová, Romana
  Tématem diplomové práce je návrh novostavby bytového domu v Uherském Hradišti. Cílem je vypracování prováděcí dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová, textová a výpočtová část. Jedná se o ...
 • Horská chata 

  Patera, Vojtěch
  Diplomová práce „Horská chata“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Cílem práce je návrh nových objektů na místě původních objektů Petrových bud ve Špindlerově ...
 • Městský bytový dům Klíčova 

  Foltýnová, Michaela
  Novostavba městského bytového domu se nachází v centru města Brna, začleněna do zástavby starších bytových domů na ulici Klíčova a z části na ulici Zvěřinova, v blízkosti ulic Křenová, Olomoucká a Tržní. Jedná se o monolitický ...
 • Novostavba kožního oddělení nemocnice 

  Šerá, Zuzana
  Obsahem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace specializovaného dermatovenerologického oddělení nemocnice. Stěžejním bodem práce je dispoziční a funkční řešení celého objektu v souladu se všemi normami ...
 • Penzion pro seniory 

  Hradilová, Kateřina
  Obsahem diplomové práce je návrh Penzionu pro seniory v Čejči na základě podkladů od investora stavby. Objekt je navržen jako třípodlažní v systému Porotherm s plochou i šikmou střechou. V objektu se nachází celkem 31 bytů. ...
 • Polyfunkční dům 

  Mičudová, Barbora
  Jedná sa o návrh samostatne stojaceho objektu polyfunkčného domu s jedným podzemným a tromi nadzemnými podlažiami. Objekt je rozdelený na dve časti a to bytovú a administratívnu časť. Obe časti sú na sebe nezávislé. V prvom ...
 • Polyfunkční dům 

  Vašková, Vendula
  Projekt řeší novostavbu polyfunkčního domu v Hodoníně. Objekt má čtyři nadzemní podlaží. V přízemí jsou navrženy dvě právnické kanceláře a tři garáže. V ostatních podlažích je navrženo celkem 5 bytů. Objekt je navržen ze ...
 • Polyfunkční dům 

  Kadlecová, Michaela
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Rozvíjí architektonickou studii polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové v Brně-Zábrdovicích. Zadaná proluka se nachází uprostřed secesních bytových domů. ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Hurych, Martin
  Studie polyfunkčního domu v Brně řeší nové prostory s funkcí obytnou a prostor pro galerijní činnost. Parcela se nachází v proluce na rušné ulici Milady Horákové (městská čtvrť – Zábrdovice) v sousedství bytových domů. ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Míčová, Markéta
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Rozvíjí architektonickou studii polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové v Brně - Žabovřeskách. V současné době se na pozemku nachází jednopodlažní budova ...
 • Rekonstrukce objektu na bytový dům 

  Cupalová, Ivana
  Objektem mé diplomové práce je rekonstrukce bytového domu v Radkově. Nově rekonstruovaný bytový dům bude mít 2 nadzemní podlaží .Druhé nadzemní podlaží je po rekonstrukci navrženo jako obytné podkroví. Objekt je částečně ...
 • Rodinný dům s obytným podkrovím 

  Chalupská, Eva
  Cílem mé bakalářské práce byl návrh novostavby rodinného domu. Dům se bude nacházet na pozemku v Třebenicích na parcele číslo 303/1. Jedná se o nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími, druhé podlaží je obytné ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Boháč, Vlastislav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem volně stojícího rodinného domu s provozovnou, která slouží jako pěstitelská pálenice. Objekt se skládá z obytné části, která má dvě podlaží, z nichž je jedno podkrovního charakteru, ...
 • Rodinný dům v Borači 

  Egerová, Tereza
  Tématem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu v Borači. Cílem je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová a textová část. Novostavba je určena pro trvalé ...