Now showing items 1-2 of 2

  • Dezinfekce pitné vody - aspekty navrhování a provozování 

    Krupicová, Simona
    V první části bakalářské práce se zabývám jednotlivými dezinfekčními činidly používanými pro hygienické zabezpečení pitné vody a to na bázi chloru a bezchlorových. Následně zmiňuji provozování bez použití dezinfekčních ...
  • Studie variant odkanalizování obce do 2000 EO 

    Krupicová, Simona
    Diplomová práce se zabývá návrhem variant odkanalizování a likvidace odpadních vod ve vybrané obci. Řešenou oblastí pro tuto práci je obec Rovečné s místní částí Malé Tresné. Cílem práce je navrhnout vhodnou variantu a ...