Now showing items 1-3 of 3

 • Automatická segmentace dat EEG 

  Krupka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá EEG signálem, jeho vlastnostmi, použití a způsoby zpracování. Prvním úkolem je seznámení s různými metodami automatické segmentace dat EEG signálu. Dále je předmětem realizace některých metod ...
 • Klasifikace vzorků 1D gelové elektroforézy 

  Krupka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá klasifikací vzorků 1D gelové elektroforézy. Popisuje teoretické informace týkající se gelové elektroforézy, různým druhům rušení, zpracování obrazu a jeho klasifikace pomocí shlukové analýzy. ...
 • Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie 

  Krupka, Ondřej
  Tato práce obsahuje teoretický rozbor volby a optimalizace řezných podmínek pro současné proces obrábění se zaměřením na dokončovací proces soustružení. Dále byla pozornost zaměřena na vliv řezných podmínek a jiných vlivů ...