Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická kontrola kvality výrobku z obrazu 

    Kruták, Martin
    Cílem této práce je vytvořit postupy pro celkovou, automatickou a bezdotykovou kontrolu kvality výrobku (diabolky). Problém kontroly je rozdělen na dvě části. První část je přesné měření rozměrů diabolky - její délka a ...
  • Detekce kolizí vozidel 

    Kruták, Martin
    Tato bakalářská práce popisuje systém pro detekci a vícenásobné sledování vozidel z dohledových kamer s detekcí kolizí. Práce je zaměřena na detekci a predikci kolize vozidel na dálnicích v jednom směru jízdy. Systém není ...