Now showing items 1-2 of 2

  • Sanace vlhkého zdiva multifunkčního objektu v Šumperku 

    Krutílková, Lucie
    Bakalářská práce se zabývá sanací vlhkého zdiva multifunkčního objektu v Šumperku. Jedná se konkrétně o provedení sanačních omítek a podlah ve spodní stavbě. Na toto téma je zpracován: Časový a finanční plán, technologická ...
  • Stavebně technologický projekt rekonstrukce nádraží v Šumperku 

    Krutílková, Lucie
    Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí nádraží v Šumperku. Na toto téma je zpracován časový plán, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, rozpočet, návrh strojní sestavy,zajištění ochrany zdraví pracovníků při práci ...