Now showing items 1-2 of 2

  • Obslužný provoz jaderné elektrárny 

    Krutiš, Petr
    Práce se zabývá obslužnými provozy, které jsou nezbytné pro správný chod jaderné elektrárny Dukovany. V první části je popis jaderné elektrárny s reaktory VVER 440, zejména základních zařízení primárního okruhu, mezi které ...
  • Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON napájené z transformovny Čebín 

    Krutiš, Petr
    Diplomová práce se zabývá výpočtem ustáleného chodu a zkratových poměrů v uzlové oblasti 110 kV Čebín. V první části práce je teoretický popis výpočtu ustáleného chodu a zkratových poměrů. Dále je popsána uzlová oblast 110 ...