Now showing items 1-2 of 2

  • Opravy vysokopevnostních ocelí pomocí technologie studené kinetizace 

    Krvač, Matěj
    Tato diplomová práce se zabývá možností opravy vysokopevnostních ocelí pomocí metody studene kineze. Teoretická část je zaměřena na metodu coldspray, přeměny austenitu, bainitickým ocelím a zkouškám kontaktní únavy Rmat. ...
  • Provozní kontrola kvality litinových odlitků ve slévárně 

    Krvač, Matěj
    Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi litiny s lupínkovým grafitem a litiny s kuličkovým grafitem. Teoretická část byla zaměřena na poznatky, které se týkaly chemického složení, mechanických vlastností a sledování ...