Now showing items 1-2 of 2

  • Rozpoznávání řeči s pomocí nástroje Sphinx-4 

    Kryške, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá hledáním efektivní techniky pro strojové rozpoznávání řeči, konkrétně pak strojovým přepisem mluvené řeči do textu a následným hledáním klíčových slov. Toto řešení lze následně použit pro ...
  • Škálovatelné strojové učení s využitím nástrojů Hadoop a Mahout 

    Kryške, Lukáš
    Tato bakalářská práce srovnává několik nástrojů pro realizaci škálovatelné platformy strojového učení a popisuje jejich výhody a nevýhody. Dále práce prakticky realizuje funkčnost škálovatelné platformy založené na nástroji ...