Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh nástroje pro tažení drátu 

    Kryštof, Marek
    Práce předkládá návrh nástroje pro tažení drátu. Tažený drát je dále využíván jako polotovar pro výrobu ocelových brusných kartáčů. Na základě literární studie a pomocí výpočtů byly navrženy tažné nástroje dle přiložené ...
  • Výroba nástrčného klíče 

    Kryštof, Marek
    Práce předkládá návrh výroby nástrčného klíče. Nástrčný klíč se používá jako bezpečnostní klíč pro povolování bezpečnostních matic kol automobilu. Na základě požadavků na součást byla zvolena vhodná technologie výroby. ...